ประกาศ
วันที่ 20-21 มีนาคม 2562
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ้อมรับมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
*** นักเรียนแต่งชุดนักเรียน ***
เข้าแถวหน้าเสาธงตามปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจำปี 2562

- ประกาศผล ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปี 2562

- ประกาศผล ม.4 SMTE

- ประกาศผล ม.4