facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะและถวายราชสดุดี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะและถวายราชสดุดี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity