facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity