facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

วันครูแห่งชาติ 2563

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รองผู้อำนวยการแก้วอุษา ลีนานนท์ ได้รับรางวัล ครูดีศรีภูเก็ต ครูวิชยา ฟูจิตร์ ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity