facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

banner2562-Recovered 02
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก
banner-sillapa69

วันครูแห่งชาติ 2563

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รองผู้อำนวยการแก้วอุษา ลีนานนท์ ได้รับรางวัล ครูดีศรีภูเก็ต ครูวิชยา ฟูจิตร์ ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity