facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดวาดภาพ พร้อมคำบรรยายเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2560 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดวาดภาพ พร้อมคำบรรยายเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2560 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

01 01 01

กิจกรรม

Prev Next Page: