facebook google twitter youtube

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

พิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการยื่นมือสู่โรงเรียนพร้อมแนะนำโครงการระบบดิจิตัลตามอุปกรณ์ยานพาหนะเผชิญเหตุภัยพิบัติ

พิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการยื่นมือสู่โรงเรียนพร้อมแนะนำโครงการระบบดิจิตัลตามอุปกรณ์ยานพาหนะเผชิญเหตุภัยพิบัติ

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: