facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ขอขอบคุณบริษัท หัวหิน อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ที่สนับสนุนโทรศัพท์มือถือและอัยการสมชาย พนมรักษ์ (ตำแหน่งอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต) ผู้ดำเนินกิจกรรมมอบมือถือให้น้องเรียนออนไลน์จำนวน 7 เครื่อ

ขอขอบคุณบริษัท หัวหิน อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ที่สนับสนุนโทรศัพท์มือถือและอัยการสมชาย พนมรักษ์ (ตำแหน่งอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต) ผู้ดำเนินกิจกรรมมอบมือถือให้น้องเรียนออนไลน์จำนวน 7 เครื่อง

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: