facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Prev Next Page:

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน…

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 67 11 พฤศจิกายน 2560

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 67 11 พฤศจิกายน 2560

Read more

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน…

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 67 10 พฤศจิกายน 2560

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 67 10 พฤศจิกายน 2560

Read more

สอบนักธรรม 9 พฤศจิกายน 2560

สอบนักธรรม 9 พฤศจิกายน 2560

สอบนักธรรม 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

การติวภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสอบ PAT 7.1 3…

การติวภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสอบ PAT 7.1 3 พฤศจิกายน 2560

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 การติวภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสอบ PAT 7.1 โดย อ.นิธิ ศีลวัตกูล

Read more

บริจาคโลหิต 1 พฤศจิกายน 2560

บริจาคโลหิต 1 พฤศจิกายน 2560

บริจาคโลหิต 1 พฤศจิกายน 2560

Read more

พิธีตั้งศาลเจ้าที่และศาลตายาย 31 ตุลาคม …

พิธีตั้งศาลเจ้าที่และศาลตายาย 31 ตุลาคม 2560

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีตั้งศาลเจ้าที่และศาลตายาย

Read more

พิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2560

พิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2560

พิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2560

Read more

ยินดีต้อนรับ คุณครู รพีพรรณ จู่พิบาล 6ตุ…

ยินดีต้อนรับ คุณครู รพีพรรณ จู่พิบาล 6ตุลาคม พ.ศ.2560

ยินดีต้อนรับ คุณครู รพีพรรณ จู่พิบาล 6ตุลาคม พ.ศ.2560

Read more

บรรพชาสามเณร 209 รูปโครงการวัยใสก้าวไกลด…

บรรพชาสามเณร 209 รูปโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ประจำปี 2560 ณ วัดเทพวนาราม 2560

บรรพชาสามเณร 209 รูปโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ประจำปี 2560 ณ วัดเทพวนาราม 2560

Read more

กิจกรรมสามเณรเดินบิณฑบาตอาหารแห้งโครงการ…

กิจกรรมสามเณรเดินบิณฑบาตอาหารแห้งโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมสามเณรเดินบิณฑบาตอาหารแห้งโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมกา…

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดอบรม Boot Camp

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดอบรม Boot Camp

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงผลงงานน…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงผลงงานนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดแสดงผลงงานนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Read more

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น…

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS ...

Read more

กินโกปี้ จิบน้ำชา พาเติมบุญ

กินโกปี้ จิบน้ำชา พาเติมบุญ

กินโกปี้ จิบน้ำชา พาเติมบุญ ...

Read more

ปล่อยปูสู่ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สู่สิ่งแวด…

ปล่อยปูสู่ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สู่สิ่งแวดล้อม

ปล่อยปูสู่ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สู่สิ่งแวดล้อม

Read more

สายธารสานฝันเยาวชน สว.ภก

สายธารสานฝันเยาวชน สว.ภก

สายธารสานฝันเยาวชน สว.ภก ...

Read more

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น…

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS

โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS ...

Read more

การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา จัง…

การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560

Read more