facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

งานประกาศผลรางวัล โครงการครูสัญจร กิจกรรม ShortFilm แทคทีมไทยถ่ายหนังสั้นปี11 ตอน Phuket Innovation เทคโนโลยีกับการพัฒนาภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 งานประกาศผลรางวัล โครงการครูสัญจร กิจกรรม ShortFilm แทคทีมไทยถ่ายหนังสั้นปี11 ตอน Phuket Innovation เทคโนโลยีกับการพัฒนาภูเก็ต

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity