facebook google twitter youtube
Prev Next Page:

Regional English Training Centre (Boot C…

Regional English Training Centre (Boot Camp)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ฺBoot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 8 Regional English Training Centre (Boot Camp) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

Read more

พิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการยื่นมือ…

พิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการยื่นมือสู่โรงเรียนพร้อมแนะนำโครงการระบบดิจิตัลตามอุปกรณ์ยานพาหนะเผชิญเหตุภัยพิบัติ

พิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการยื่นมือสู่โรงเรียนพร้อมแนะนำโครงการระบบดิจิตัลตามอุปกรณ์ยานพาหนะเผชิญเหตุภัยพิบัติ

Read more

โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยกับยามาฮ่า

โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยกับยามาฮ่า

โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยกับยามาฮ่าและเสริมสร้างความรู้ในการใช้รถใช้ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ

Read more

พ่อเมืองภูเก็ตพบลูกศรีนครินทร์ภูเก็ต

พ่อเมืองภูเก็ตพบลูกศรีนครินทร์ภูเก็ต

พ่อเมืองภูเก็ตพบลูกศรีนครินทร์ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบปะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และทำพิธีเปิดใช้งานเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท วีก้า ออโต้ เมชั่น (2000) จำกัด

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงก…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏบัตการเรื่องโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Read more

กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก และความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

Read more

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ (แ…

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ (แผ่นดินไหวและสึนามิ)

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ (แผ่นดินไหวและสึนามิ) เป็นการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ (แผ่นดินไหวและสึนามิ)

Read more

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตร…

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๗/๒๕๖๐

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๗/๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก รักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

Read more

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึ…

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเลือกตัวแทนนักเรียนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนสภานักเรียนชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ

Read more

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณและแสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์   ...

Read more

Boot camp ภาพการติดตั้งแอร์ห้องเรียน และ…

Boot camp ภาพการติดตั้งแอร์ห้องเรียน และ ห้องสำนักงาน

Boot camp ภาพการติดตั้งแอร์ห้องเรียน และ ห้องสำนักงาน

Read more

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรี…

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตาม

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมพิจารณาความพร้อมของถสานที่โรงเรียน สพฐ. ในการจัดตั้งเป็นศูนย์การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ GPA และ P…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ GPA และ PR การใช้โปรแกรม Secondary 56

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ GPA และ PR การใช้โปรแกรม Secondary 56

Read more

การอบรมปฏิบัติการ Q Info Node 7 จังหวัดภ…

การอบรมปฏิบัติการ Q Info Node 7 จังหวัดภูเก็ต

การอบรมปฏิบัติการ Q Info Node 7 จังหวัดภูเก็ต

Read more

“รางวัลชนะเลิศ” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ…

“รางวัลชนะเลิศ” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน

“รางวัลชนะเลิศ” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ณ วัดกระทุ่มเสือปลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ฝึกซ้อมโดย นางสุปราณี รอดเซ็น นายไกรสร สุทธิประภา และนางสาวกาญจนา รัตนมุสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจ…

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2560

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2560

Read more

โรงเรียนรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE

Read more

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปี 25…

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปี 2560

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปี 2560

Read more