facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก
Prev Next Page:

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ…

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดภูเก็ต ณ เวทีกลางสะพานหิน

Read more

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อบรมยุวมัคค…

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อบรมยุวมัคคุเทศก์สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อบรมยุวมัคคุเทศก์สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

Read more

ผู้อำนวยการพบปะครูผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ…

ผู้อำนวยการพบปะครูผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผู้อำนวยการพบปะครูผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมกา…

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแสดงละครวรรณคดีมรดกใหม๋ ณ หอประชุมประดู่แดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแสดงละครวรรณคดีมรดกใหม๋ ณ หอประชุมประดู่แดง

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและโล่ร…

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในการประกวดหนังสั้น โครงการ Short Film แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 10 ตอน Phuket ฉันรักเธอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในการประกวดหนังสั้น โครงการ Short Film แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 10 ตอน Phuket ฉันรักเธอ

Read more

ลูกเสือนานาชาติเยี่ยมชมลูกเสือไทย

ลูกเสือนานาชาติเยี่ยมชมลูกเสือไทย

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 ลูกเสือนานาชาติเยี่ยมชมลูกเสือไทย

Read more

พิธีเปิดโครงการพัฒนาครูแกนนำ ด้านการจัดก…

พิธีเปิดโครงการพัฒนาครูแกนนำ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ฺBoot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9 Regional English Training Centre (Boot Camp) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

Read more

พสกนิกร ทุกหมู่เหล่าในจังหวัดภูเก็ต รวมพ…

พสกนิกร ทุกหมู่เหล่าในจังหวัดภูเก็ต รวมพลังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วัน เสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พสกนิกร ทุกหมู่เหล่าในจังหวัดภูเก็ต รวมพลังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...

Read more

พิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนมัธยมศึกษาปี…

พิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่1และปีที่4ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่1และปีที่4ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ...

Read more

พิธีถวายสักการะ วันศรีนครินทร์ร่วมรำลึกส…

พิธีถวายสักการะ วันศรีนครินทร์ร่วมรำลึกสมเด็จย่า

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีถวายสักการะ วันศรีนครินทร์ร่วมรำลึกสมเด็จย่า ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคคลากรด…

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคคลากรด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ของกลุ่มโรงเรียนในเทศบาลกะทู้

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคคลากรด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ของกลุ่มโรงเรียนในเทศบาลกะทู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับสร้างสื่อต่างๆ ที่สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัม…

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC Professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คณะครูได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC Professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Read more

อบรมพัฒนาครู รูปแบบ PLC Professional lea…

อบรมพัฒนาครู รูปแบบ PLC Professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครู รูปแบบ PLC Professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ณ ห้องประชุมลดาวัลย์                      

Read more

การอบรมวิทยากรต้นแบบการจัดกิจกรรม Star S…

การอบรมวิทยากรต้นแบบการจัดกิจกรรม Star Stems ให้แก่โรงเรียนแม่ข่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 การอบรมวิทยากรต้นแบบการจัดกิจกรรม Star Stems ให้แก่โรงเรียนแม่ข่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ            <img

Read more

งานประกาศผลรางวัล โครงการครูสัญจร กิจกรร…

งานประกาศผลรางวัล โครงการครูสัญจร กิจกรรม Short Film แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 10 ตอน Phuket ฉันรักเธอ

วันที่ 14 กรกฎาคา พ.ศ.2560 นักเรียนเข้ารับถ้วยรางวัล Popular Vote งานประกาศผลรางวัล โครงการครูสัญจร กิจกรรม Short Film แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 10 ตอน Phuket ฉันรักเธอ ณ Limelight Avenue Phuket                  

Read more

กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื…

กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 13 กรรกฎาคม พ.ศ.2560 กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี              

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายเสริมความรู้ก…

กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายเสริมความรู้การพัฒนาทักษะเจตคติด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

วันที่ 03 - 07 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายเสริมความรู้การพัฒนาทักษะเจตคติด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกเหนือจากห้องเรียน ...

Read more

ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค…

ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARD ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARD ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้ นายอรรถชัย มีสุขรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการประเภทบุคคล ผลงานดีเด่นสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read more