facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตและวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตภูเก็ต)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตและวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตภูเก็ต)

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity