facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ทีมงานเรวัต หยัดได้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริการฉีดฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริการฉีดฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยฉีดฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน ห้องปฏิบัติ สำนักงานของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: