facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) อ.กะทู้ จ.เก็ต ประจำปี 2564

วัน พุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธี ถวายเทียนพรรษา ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) อ.กะทู้ จ.เก็ต ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย โดยมี พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ (มหาแผ้ว อภินนฺโท) เเจ้าอาวาสวัดเก็ตโฮ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับเทียนพรรษา

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: