facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ชื่อว่า "สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที ๑ ไหว้ย่า กราบหลวงปู่แช่ม" เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายมนตรี พรผล พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: