facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ต้อนรับคณะทีมจากเรวัตหยัดได้ โดยการนำของนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ออกบริการฉีดฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ ON-SITE โดยฉีดฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียนห้องปฏิบัติ สำนักงานของโรงเรีย

วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ต้อนรับคณะทีมจากเรวัตหยัดได้ โดยการนำของนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ออกบริการฉีดฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ ON-SITE โดยฉีดฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียนห้องปฏิบัติ สำนักงานของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: