facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับครู และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับครู และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: