facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะบริหาร ร่วมพิธีเปิดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต (ศูนย์สุ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะบริหาร ร่วมพิธีเปิดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต (ศูนย์สุระกุล) พร้อมนำนักแสดงเข้าร่วมพิธีเปิด โดยนักเรียนชมรมนาฎศิลป์

 

 

010203040506

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: