facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันนี้ (6 เมษายน 2565) นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมพิธีวางพานพุ่ม ในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันนี้ (6 เมษายน 2565) เวลา 08.00 น. นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้ นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ตุลาการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาและพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: