facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มอบหมายให้นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา E-Sports เกม ROV ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงฯ

ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา E-Sports เกม ROV ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์การค้า Central Phuket Floresta ชั้น 3 ลาน Tropical Hall ซึ่งจัดโดย AIS ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อเฟ้นหาตัวแทนจังหวัด สู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: