facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เข้าร่วมการแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 122 ปี สมเด็จย่า ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ สนามกีฬาเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน โดยจะเปิดรับสมัครทีมการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และสมัครด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารชิโนศรีนครินทร์

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: