facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจและอาลัย กับครอบครัว นายเมษ ตัลยารักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจและอาลัย กับครอบครัว นายเมษ ตัลยารักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ที่ได้สูญเสียลูกชายผู้เป็นที่รักยิ่ง โดยตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) 563/1 หมู่ 11 ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: