facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ โยมบิดาพระครูโสภณพลธรรม

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ โยมบิดาพระครูโสภณพลธรรม เจ้าอาวาสวัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก) ณ เมรุวัดไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: