facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับนายระวิ ดาบทอง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับนายระวิ ดาบทอง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: