facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายพงค์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ และวางหรีดเคารพศพ คุณเพ็ญศรี หงส์หยก ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นายพงค์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ และวางหรีดเคารพศพ คุณเพ็ญศรี หงส์หยก ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: