facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกวิชาทหารบังคับบัญชา ในห้วงวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สวนสารณะสะพานหิน เทศบาลภูเก็ต โดยมีคุณครูวิชยา ฟูจิตร์ เป็นผู้ควบคุม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกวิชาทหารบังคับบัญชา ในห้วงวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สวนสารณะสะพานหิน เทศบาลภูเก็ต โดยมีคุณครูวิชยา ฟูจิตร์ เป็นผู้ควบคุม

activity-24-03-65-001 activity-24-03-65-002 activity-24-03-65-003
activity-24-03-65-004 activity-24-03-65-005 activity-24-03-65-006
activity-24-03-65-007 activity-24-03-65-008  

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity