facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity