facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 งานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับ งานป้องกันยาเสพติดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม Music Garden

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 งานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับ งานป้องกันยาเสพติดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม Music Garden เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดนตรีให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

#กิจกรรม#Music#Garden

 

286938039 5941286985885959 2208593782720852223 n 1  S  84598815  S  84598817 
S  84598819  S  84598820  S  84598821 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity