facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เปิดกิจกรรมอิสลามศึกษา โครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นับถือศาสนาอิสลาม

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดกิจกรรมอิสลามศึกษา โครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้เสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจ และมีสำนึกในคุณธรรม ด้วยการเรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอิสลาม จัดระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมยศ วิจักรขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธี และมีนางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุการจัดกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity