facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้เข้าร่วมการการแข่งขัน sprit music contest 2022 จัดโดย บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity