facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมในการเปิดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมในการเปิดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย จัดโดยงานแนะแนว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวกนกพร โชคเจริญยิ่ง วิทยากรผู้มากความสามารถ บรรณาธิการเว็บไซต์การศึกษา AdmissionPremium วิทยากรบรรยายระบบ TCAS ผู้จัดการโครงการ PRETCAS.COM สนามสอบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity