facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ภายใต้ปรัชญา 5 ประการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น โรงเรียนภูเก็

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างนักเรียนประเทศอาเซียนและจีน ภายใต้ปรัชญา 5 ประการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity