facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

นักเรียนโครงการ EP/MEP เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นักเรียนโครงการ EP/MEP เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity