facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567 กลุ่มงานแนะแนวร่วมกับศึกษาธิการและคณะกรรมการพิจารณาทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567 กลุ่มงานแนะแนวร่วมกับศึกษาธิการและคณะกรรมการพิจารณาทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนจำนวน 4 คน

  1. นางสาววลิศิดา ตั้งเมธานนท์
  2. นางสาวธมลวรรณ แก้วเอียด
  3. นางสาวปฐมาวดี คชสงคราม
  4. นายปฏิภาน มะลิ

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity