facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ อำนวยการ และงานบุคคล พร้อมด้วยนายบุญเลิศ ปานนุ่ม ตัวแทนครูเข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ อาคารห

วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ อำนวยการ และงานบุคคล พร้อมด้วยนายบุญเลิศ ปานนุ่ม ตัวแทนครู ได้รับมอบหมายจากนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดภูเก็ต ห้องประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

S  57729121 0 S  57729121 0 S  57729121 0 S  57729121 0

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity