facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 รองรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 รองรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity