facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้เข้าร่วมการการแข่งขัน sprit music contest 2022 จัดโดย บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: