facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานฯ และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานฯ และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 122 ปี สมเด็จย่า จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity