facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

นพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการท่าเรือสำราญและกีฬาอ่าวมะขามจังหวัดภูเก็ต โดยบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ณ โรงแรมเคปพันวา

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมอบหมายให้นางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการท่าเรือสำราญและกีฬาอ่าวมะขามจังหวัดภูเก็ต โดยบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ณ โรงแรมเคปพันวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity