facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับคณะกรรมการ การรั

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับคณะกรรมการ การรับสมัครนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: