facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ขอขอบคุณบริษัท หัวหิน อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ที่สนับสนุนโทรศัพท์มือถือและอัยการสมชาย พนมรักษ์ (ตำแหน่งอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต) ผู้ดำเนินกิจกรรมมอบมือถือให้น้องเรียนออนไลน์จำนวน 7 เครื่อ

ขอขอบคุณบริษัท หัวหิน อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ที่สนับสนุนโทรศัพท์มือถือและอัยการสมชาย พนมรักษ์ (ตำแหน่งอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต) ผู้ดำเนินกิจกรรมมอบมือถือให้น้องเรียนออนไลน์จำนวน 7 เครื่อง

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: