facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

นอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมงานแถลงข่าว “เตรียมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ณ อ๊ามจุ้ยตุ่ยเต้าโบ๊เก๊ง

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมงานแถลงข่าว “เตรียมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ อ๊ามจุ้ยตุ่ยเต้าโบ๊เก๊ง

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: