facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ภายใต้ “โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 10 ร่วมกับทีมภูเก็ตหยัดได้ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ภายใต้ “โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในครั้งนี้มีนายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ดูแล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: