facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

นพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการท่าเรือสำราญและกีฬาอ่าวมะขามจังหวัดภูเก็ต โดยบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ณ โรงแรมเคปพันวา

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมอบหมายให้นางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการท่าเรือสำราญและกีฬาอ่าวมะขามจังหวัดภูเก็ต โดยบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ณ โรงแรมเคปพันวา

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: